create your own site for free

PLAY.MACEDONIAN-CRAFT.COM

Добредојдовте на официјалната страна на Minecraft серверот Macedonian Craft. Најдобар и прв Македонски minecraft сервер. Factions survival сервер каде што можете да играте со вашите пријатели, воедно и да комуницирате преку нашиот Discord server. Следете не на нашите социјални мрежи за да ги добиете последните новости.

Донации

Почитувани, доколку се одлучите да донирате на серверот, односно купите некој од услугите кои ги нудиме, воедно со тоа помагате за поголем развој на серверот, негово одржување, додавање на нови работи и слично. Донацијата е самоволна. Со тоа добивате некој од подолу наведените ранкови, а воедно помагате за одржување на серверот. Ранковите можи да ги купите на 1 или 3 месеци со тоа што добивате попуст. Правилата, како и за останатите играчи важат истите и за вас. Располагаме со донација преку електронско банкраство(E-banking), кредитна картичка(credit/debit card),  уплатница како и PayPal.


Како да не известите откако ќе донирате?

Откако ќе извршите успешна уплата со некои од погоре наведените методи, за да го добиете ранкот потребно е да испратите E-mail во подолу наведениот формат. Ранкот ќе го добиете од 30min - 12h после уплатата. Во текот на вашето времетраење на ранкот, доколку серверот се соочи со некаков проблем или слично, вашиот рок ќе биде продолжен.

Испратете E-mail на: [email protected] 

Наслов: Донација за ранк

Пораката треба да содржи: 
Име на уплатувач(Paypal/уплатница): 
Слика од успешно извршена трансакција(Paypal/Уплатница): 
Ранк за кој сте донирале:
Име на серверот:


Доколку сакате да го продолжите ранкот откако ќе ви истече:
Доколку имате уплатено за 1 месец и сакате повторно за 1 месец = 70% од цената. 
Доколку имате уплатено за 1 месец и сакате повторно за 3 месеци = 70% од цената. 
Доколку имате уплатено за 3 месеци и сакате повторно за 3 месеци = 50% од цената. 
Доколку имате уплатено за 3 месеци и сакате повторно за 1 месец = 70% од цената.

VIP

3 /месечно
Included €0.5 PayPal fees
150 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit vip - на 7 дена
  - Команда /fly
  - Команда /sethome 5 
  - Команда /hat
  - Команда /near
  - Команда /wb
  - Команда /ec
  - Команда /ci
  - Команда /ah 
  /ah sell - MAX 3
  /ah bid - MAX 5
  - Чат во боја
 • Prefix [VIP]

VIP PLUS

€  4  /месечно
Included €0.5 PayPal fees
200 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit viplus - на 7 дена
  - Команда /fly 
  - Команда /sethome 7  - Команда /hat
  - Команда /near 
  - Команда /wb 
  - Команда /ec 
  - Команда /ci 
  - Команда /ah  
  /ah sell - MAX 5 
  /ah bid - MAX 7 
  - Чат во боја
  - Команда /nick
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH)
 • Prefix [VIP+]

BUILDER

€  5.5  /месечно
Included €0.5 PayPal fees
300 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit build - на 7 дена
  - Команда /fly  
  - Команда /sethome 9 
  - Команда /hat  
  - Команда /near  
  - Команда /wb  
  - Команда /ec  
  - Команда /ci  
  - Команда /ah   
  /ah sell - MAX 7  
  /ah bid - MAX 9  
  - Чат во боја 
  - Команда /nick 
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH)
  - Gamemode CREATIVE(SIGN)
 • Prefix [Builder]

MODERATOR

€  8  /месечно
Included €0.5 PayPal fees
450 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit mod - на 7 дена
  - Команда /fly
  Команда /sethome 11
   - Команда /hat  
  - Команда /near  
  - Команда /wb  
  - Команда /ec  
  - Команда /ci  
  - Команда /ah   
  /ah sell - MAX 9  
  /ah bid - MAX 11  
  - Чат во боја 
  - Команда /nick 
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH)
  - Gamemode      CREATIVE(SIGN)
  - Команда /time
  - Команда /weather
  - Команда /tempmute
  - Команда /feed
 • Prefix [Moderator]

ADMIN

€  12  /месечно
Included €1 PayPal fees
700 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit admin -  на 7 дена 
  - Команда /fly 
  Команда /sethome 15 
  - Команда /hat   
  - Команда /near   
  - Команда /wb   
  - Команда /ec   
  - Команда /ci   
  - Команда /ah    
  /ah sell - MAX 11   
  /ah bid - MAX 15  
  - Чат во боја  
  - Команда /nick  
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH) 
  - Gamemode CREATIVE(SIGN) 
  - Команда /time 
  - Команда /weather 
  - Команда /tempmute
  - Команда /feed
  - Команда /kick
  - Команда /ban (доказ)
  - Команда /vanish
 • Prefix [Admin]

DONATOR

€  5.5  /месечно
Included €0.5 PayPal fees
300 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - Команда /kit armor
  - Команда /kit tools
  - Команда /kit food
  - CoolDown 7 дена / KIT
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH) 
 • Prefix [Donator]

VIP

€  6  /3 месеци
Included €0.5 PayPal fees
300 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit vip - на 7 дена 
  - Команда /fly 
  - Команда /sethome 5
  - Команда /hat 
  - Команда /near 
  - Команда /wb 
  - Команда /ec 
  - Команда /ci 
  - Команда /ah  
  /ah sell - MAX 3 
  /ah bid - MAX 5 
  - Чат во боја
 • Prefix [VIP]

VIP PLUS

€  8  /3 месеци
Included €0.5 PayPal fees
400 денари - уплатница
 • - Резервиран слот -/kit viplus - на 7 дена
  - Команда /fly  
  - Команда /sethome 7 - Команда /hat  
  - Команда /near  
  - Команда /wb  
  - Команда /ec  
  - Команда /ci  
  - Команда /ah   
  /ah sell - MAX 5  
  /ah bid - MAX 7  
  - Чат во боја 
  - Команда /nick 
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH)
 • Prefix [VIP+]

BUILDER

€  11  /3  месеци
Included €1 PayPal fees
600 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit build - на 7 дена
  - Команда /fly   
  - Команда /sethome 9 
  - Команда /hat   
  - Команда /near   
  - Команда /wb   
  - Команда /ec   
  - Команда /ci   
  - Команда /ah    
  /ah sell - MAX 7   
  /ah bid - MAX 9   
  - Чат во боја  
  - Команда /nick  
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH) 
  - Gamemode CREATIVE(SIGN)
 • Prefix [Builder]

MODERATOR

€  16  /3 месеци
Included €1 PayPal fees
900 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit mod - на 7 дена 
  - Команда /fly 
  Команда /sethome 11 
   - Команда /hat   
  - Команда /near   
  - Команда /wb   
  - Команда /ec   
  - Команда /ci   
  - Команда /ah    
  /ah sell - MAX 9   
  /ah bid - MAX 11   
  - Чат во боја  
  - Команда /nick  
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH) 
  - Gamemode CREATIVE(SIGN) 
  - Команда /time 
  - Команда /weather 
  - Команда /tempmute 
  - Команда /feed
 • Prefix [Moderator]

ADMIN

€  24  /3 месеци
Included €1 PayPal fees
1400 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - /kit admin - на 7 дена  
  - Команда /fly  
  Команда /sethome 15  
  - Команда /hat    
  - Команда /near    
  - Команда /wb    
  - Команда /ec    
  - Команда /ci    
  - Команда /ah     
  /ah sell - MAX 11    
  /ah bid - MAX 15   
  - Чат во боја   
  - Команда /nick   
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH)  
  - Gamemode CREATIVE(SIGN)  
  - Команда /time  
  - Команда /weather  
  - Команда /tempmute 
  - Команда /feed 
  - Команда /kick 
  - Команда /ban (доказ) 
  - Команда /vanish
 • Prefix [Admin]

DONATOR

€  11  /3 месеци
Included €1 PayPal fees
600 денари - уплатница
 • - Резервиран слот
  - Команда /kit armor 
  - Команда /kit tools 
  - Команда /kit food 
  - CoolDown 7 дена / KIT
  - Кршење на spawner(SILK TOUCH) 
 • Prefix [Donator]